Roztančené léto

Jednoznačně nejvíce pohybu je při tanci. Má série tanečnic byla k příležitosti výstavy a aukce mohendžodáro. Což je prastaré indické omlazující cvičení. Tancem se posiluje hlavně tělo a mysl. Je-li tanec ovšem veřejný, může pobavit rozveselit povznést obohatit spoustu dalších lidí. Euforie a rozmach lidských pohybů ve víru vášně s typickými oděvy například u flamenca může oslovit nejednoho vnímavého diváka. Tanec je opakem stagnace a kornatění. Tanec je život a život je sen. Sama ovšem nejraději tančím dlátem po lipovém dřevu :-).

dřevěné reliéfy tanečnic

Reliéfy nebo plastiky

Existuje nepsaná tenká linie, která rozděluje tyto dvě sekce. Učebnicový pohled popisuje čtyři základní ztvárnění: vysoký, nízký, zahloubený a tzv. kontrareliéf. Vysvětlení je ovšem velmi jednoduché. Samostatně stojící objekt je v zásadě plastikou. Mnohdy detailně propracované sochy ve zdech nebo štítech budov či nějakého bloku jsou reléfy. Snadné a přehledné. Reliéfní forma tvorby patří k nejstarším oborům, jež těsně souvisí se vznikem vyspělých kultur, mnohdy i tisíce let zpátky do minulosti (Peru, Egypt, Čína).

Reliéfy jsou všude, kam se podíváte – mince, příbory, znaky aut, štuky na krásných starých domech, štíty se sochami, busty vystupující z desek významných domů, i vylisované železné poklopy kanálů. Denně se setkáváme s tímto krásným oborem, aniž si to uvědomujeme.

Realismus & abstrakce & symbolika

Důraz na jasné vzezření, důraz na poznání a definici pravdy. Vše má vypadat identicky se skutečností. Jasná pravidla ovšem nevedou umělcovu ruku, je to on sám. Proto i přes znalost pravidel se otisk umělcova pohledu přenese do uměleckých děl a vzniká neocenitelná realistická pohádka. Zadání restaurace U Ševčíků v Bílovicích nad Svitavou znělo také velmi přesně – jídlo. Mimo reliéfní plastiku také malba na plátno. Posuďte sami výsledek realistické práce.

dřevěná reliéfní plastika, daggaz.cz

Abstraktní forma tvorby je v mnohých ohledech velmi živým nástrojem pro fantazii umělcova štětce nebo dláta. Zadání bylo moře a jeho rozmanitou podobu života spojit se suchozemskou krajinou. Snažila jsem se spojit sluneční svit s liniemi vodní hladiny a rostlin, které poskytují potravu nejen nám, ale všem živým bytostem na planetě. Spíše hra, než abstrakce. Co myslíte?

reliéfní plastika moře

Škatulkování do uměleckých směrů nebylo mojí silnou stránkou teď ani v budoucnu. Zkrátka mám svůj umělecký postoj, někdo by řekl svět a do něj patří všechny mé umělecké práce. Poslední ukázku reliéfu jsem vybrala kruhový sluneční Avalon z jihu Moravy, krásné středověké keltské krčmy. Doporučuji při návštěvě Lednicko-valtického areálu  zamířit na kulinářský zážitek právě tam.

dřevěný reliéf z restaurace Avalon

Umělecká tvorba Daggaz

Umělecká tvorba Daggaz